Cookieverklaring

1. Inleiding

1.1 Algemeen 

Deze website https://www.vlaanderenvakantieland.be ("onze website") maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een betere ervaring bieden en onze website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies. 

 

1.2 Begrippenlijst 

In deze Cookie verklaring hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende begrippen de volgende betekenis: 

 • "Cookie" betekent een klein bestand dat door onze website op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze website gebruikt. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.; 
 • "Cookiewetgeving" betekent de relevante bepalingen van de EU 2002/58 richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002 (“E-Privacy Richtlijn”) en van de EU- Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming  ("AVG"); 
 • "Persoonsgegevens" betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd, zoals gedefinieerd in AVG ; en 
 • "Wij/Ons/Onze" betekent Logeren in Vlaanderen , vzw die in België geregistreerd staat onder 0867.369.644 waarvan het geregistreerde adres Diestsevest 40, 3000 Leuven is. 

2. Contactgegevens 

Onze website en diensten worden aangeboden en beheerd door vzw Logeren in Vlaanderen. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0867.369.644 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Diestsevest 40, 3000 Leuven 

U kunt contact met ons opnemen: 

 • (a) per post, naar het hierboven vermelde postadres; 
 • (b) telefonisch, op 016 28 60 35.; of 
 • (c) per e-mail, met gebruikmaking van info@logereninvlaanderen.be 

3. Hoe gebruikt onze website cookies en welke soorten cookies zijn er? 

4. Toestemming en het behoud van controle 

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een pop-up banner die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U krijgt de mogelijkheid om verschillende categorieën cookies die wij gebruiken toe te staan en/of te weigeren.  

Naast de bovenvermelde besturing die wij bieden, kunt u ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers stellen u ook in staat om te kiezen of u alle cookies of alleen cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd. 

De onderstaande links geven instructies over hoe u cookies in alle gangbare browsers kunt beheren: 

5. Wijzigingen 

Wij kunnen deze Cookie verklaring te allen tijde wijzigen. In dat geval worden de details van de wijzigingen bovenaan deze pagina toegelicht.  U wordt daarom geadviseerd om deze pagina van tijd tot tijd te controleren. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze Cookie verklaring en een of meer eerdere versies van dit Cookie verklaring, prevaleren de huidige en geldende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

6. Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens 

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten. 

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn: 

 1. het recht op inzage; 
 2. het recht op correctie; 
 3. het recht om te wissen (vergetelheid); 
 4. het recht om de verwerking te beperken; 
 5. het recht om de verwerking te beperken; 
 6. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; 
 7. het recht op gegevensportabiliteit; 
 8. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en het recht om uw toestemming in te trekken. 

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacy verklaring. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in de Privacy verklaring